Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaretçi Kabul Kriterleri
10 Mart 2020

Sizin de bildiğiniz gibi “YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ” nde yatan hastaların özel bakıma ihtiyaçları vardır. Doğaldır ki hiçbirimiz hastalarımızın sağlığını bozacak bir faktörün oluşmasını istemeyiz. Bunun için sizlerin de bizlerle iş birliği içinde olmanızı ister ve almış olduğumuz önlemlere titizlikle uymanızı rica ederiz.

 • Yoğun bakım ünitelerinde hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde 1. Derece yakınları (anne,baba,eş,kardeş) öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece 1 kişinin hastayı 5-7 dakika ziyaret etmesine izin verilmektedir. Ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz.
 • Ziyaret saatlerine servis hekiminin önerisi ile hastane idaresi tarafından karar verilir. Ziyaret her gün 15:00-15:30 saatleri arasında, yoğun bakım ortamının uygunluğuna göre ilgili hekim/hemşire tarafından ayarlanmaktadır.
 • Ziyaret saatleri dışında hiç kimse üniteye kabul edilmez. İstisnai durumlarda hekim inisiyatif kullanabilir.
 • Hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 • Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için, ziyaretçi sayısına hekim tarafından karar verilir.
 • Her hasta yakını uyması gereken kurallar konusunda (ziyaret süresi, el antiseptiği kullanması, önlük, bone, maske kullanımı, yoğun bakım kuralları vs.) sözlü olarak bilgilendirildikten sonra üniteye alınır.
 • Her hasta yakını üniteye girmeden önce el antiseptiği kullanır veya ellerini yıkayarak üniteye alınır.
 • Gerek görüldüğü durumlarda ünite çalışanları tarafından verilecek kıyafetler (önlük, bone maske vs.) giyilir.
 • Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güveliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu nedenle, ziyaretçiler görevli sağlık personelinin refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirgin bir düzen içerisinde üniteye alınır.
 • Ziyaret süresinin makul ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için, bu esnada ilgili sağlık personeli tarafından hasta yakınına, anlaşılır bir şekilde gerekli bilgilendirme yapılır. Hastanın sağlık durumu hakkında bilgilendirme hekimi tarafından yapılır. Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgilendirme yoğun bakım sorumlu hemşiresi veya hastanın hemşiresi tarafından yapılır.
 • Ziyaretçiler, kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas ettirilmez.
 • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Ancak servis hekiminin onayı doğrultusunda, ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyeni sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
 • 10 (on) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin, kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında ziyaretçi olarak alınmaz.
 • Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini koruyacak önlemler alınır. Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız, hasta yataklarına oturmamanız gerekmektedir.
 • Yoğun bakım ünitesine herhangi bir gıda alınmaz.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkamanız veya el antiseptiği kullanarak ellerinizi dezenfekte etmeniz, kendi sağlığınız için önemlidir.
 • Hastanızın Sağlığı Ve İyiliğini Düşünerek Sağlık Personelimiz Sizden Bu Kurallara Uymanızı İstediğinde Hassasiyet Göstermenizi Önemle Rica Eder, İlgi Ve Desteğiniz İçin Teşekkür Ederiz.