Palyatif Bakım Merkezi
18 Ağustos 2017

Palyatif bakım felsefesinde ölüm normal yaşamın bir parçası ve ölüm sürecinin birey ve aile için büyük bir deneyim olduğu kabul edilmektedir. Bu süreçte amaçlanan hastanın fonksiyonel durumunu artırmak, konforunu sağlamak ve aynı zamanda hasta ailesinin de yaşam kalitesinin artırmaktır. Yaşam kalitesinin artırılması için farklı meslek grupları tarafından oluşturulmuş bir ekiple hizmetin sunulması da temel hedeflerin içinde bulunmaktadır.

Günümüzde palyatif bakım hizmetlerine gereksinim duyan hastaların sayısının artması bu konuda sistemli bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir. Doğru hastaya uygun bakımı götürme, hastanın gereksinimleri doğrultusunda hasta yakınlarını bilinçlendirme yolu ile hastanın sürekli kontrolü ve takibine ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanemiz Palyatif Bakım Merkezinde bir taraftan hastaların şikâyetleri giderilirken, diğer taraftan diğer kaygılar ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.


Bakım vericiler kişilerin hastalığına göre ilaç tedavilerini düzenleyebilseler de bu hastaların özellikle öz bakım ve temizlik gibi konularda daha fazla bakıma ihtiyaçları olduğu ve bu ihtiyaçların daha profesyonel kişilerle karşılanması gerekliliği yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Hastanemiz Palyatif Bakım Merkezinde hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak için tedavi ve bakım hizmeti verilmektedir.

"Yaşamı Birlikte Kucaklayalım"

"Yaşamda en büyük mutluluk sevildiğini bilmekten gelir"