Arşiv Birimi
17 Ağustos 2017

arsivv.jpg

     Birimimizce Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) biriminden gelen dosyaların kabulü, dosya arkasında bulunan muhteviyatına göre kontrolü yapılır. Eksiksiz ve uygun dosyalar arşiv görevlisi ve teslim eden personel tarafından karışılıklı imzalanıp arşive kabul edilir. Zimmet defterine hasta dosyalarının isimleri yazılır.

    Evrakların hasta dosyasında olup olmadığı tek tek kontrol edilir, evrakı eksik olan dosyalar servislere geri gönderilir, düzenlenip tekrar teslim alınır. İlk girişi olan hasta dosyalarına bilgisayardan arşiv numarası verilir.

     Arşivde saklanan hastalara ait tüm bilgiler korunur. Hastanın kendisinin izni veya yasal izin olmadıkça kimseye verilmez. Ayrıca kurum içi birimlerden aylık ve yıllık olarak gönderilen evraklar arşiv görevlisi ve teslim eden personel tarafından karışılıklı imzalanıp arşive kabul edilir. Muhafazası sağlanır.İletişim : 0 454 6112033 / 1290 - 1390