Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
11 Ağustos 2017

HASTA, REFAKATÇİ, ZİYARETÇİ GÜVENLİK POLİTİKASI

 

      Hastamız bizim misafirimiz olup, hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız açısından önem taşımaktadır.

HASTALARIMIZ;

vHastaneye gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.

vHerhangi bir eşyanızın kaybolması, çalınmasıya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine haber veriniz.

vTanımadığınız kimselerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.

vŞüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine haber veriniz.

vYatış için gelirken değerli eşyalarınızı (altın,para,vb…) yanınızda getirmeyiniz.

vEğer yanınızda değerli eşyanız varsa, odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza alınız ve ya refakatçi yakınınıza teslim ediniz. Eğer teslim edecek kimse yoksa imza karşılığı servis hemşiresine teslim ediniz.

vHastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar. Hastane kuralları ile ilgili hemşireniz tarafından yatışınız yapıldığında bilgilendirileceksiniz.

vYemek tepsileri yemekhane personelimiz tarafından odanızdan alınacaktır

vElektrik düğmelerini ve muslukları açık bırakmayınız.

vOda içine ve pencere önlerine çamaşır asmayınız.

vEtajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurmayınız.

vHasta odalarını temiz tutup, odaları havalandırınız.

vEvsel atıklarınızı kırmızı poşetli çöp kovalarına kesinlikle atmayınız. Siyah poşetli çöp kovalarını kullanınız.

vTuvaletleri temiz tutunuz, yerlere çöp atmayınız.

vYatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat ediniz.

vHasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. Malzemelerin kullanımına özen gösteriniz.

ZİYARETÇİLERİMİZ;

vHasta ziyaretleri hafta içi 13.00-14.00/18:00-19:00, hafta sonu13:00-17:00 saatleri arasında yapılabilir. Ziyaret saati sona erdiği halde kalmaya devam eden ziyaretçilere, bir kez hemşire tarafından uygun bir dille ziyaret saatinin sona  erdiğine dair bilgi verilir. Kalmakta ısrar eden veya sorun çıkaran ziyaretçiler olduğu takdirde bölüm hemşiresi tarafından bir güvenlik görevlisinden yardım istenir.

vHasta ziyareti bir defada iki kişi ile sınırlı olup ziyaret süresi 15 dk.dır.Bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşınmaktadır.

vZiyaret saatlerinin dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda en fazla iki hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilebilecektir. Yatışı takiben 30 dakika içinde hasta yakınlarının, refakatçi dışında odadan ayrılmasına özen gösterilecektir.

vHastaya dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.Hastanın yanında getirdiği ya da hastaların yakınları tarafından getirilen yiyeceklerin  kontrolünden hemşireler sorumludur. Hastalar ve yakınları, hastanın sağlığı açısından dışarıdan yemek getirmemeleri konusunda bilgilendirilirler.

vHasta ziyaretine çocuk getirilmesi yasaktır.

vSağlık kuruluşu içinde sigara içilmesi yasaktır.

vZiyarete gelirken hastaya kitap ,dergi,gazete,kolonya,kağıt peçete ,havlu,ıslak mendil,çiçek ve çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmesi yasaktır.

vZiyaretçilerin ve refakatçilerin ameliyathaneye girmeleri yasaktır.

vHastaların ziyaretçilerini servis dışında kabul etmeleri amacıyla koridorlara ziyaretçi sandalyeleri konulmuştur. Sağlık durumu buna engel olmayacak hastaların ziyaretçilerini burada karşılamaları servis de yatan diğer hastaların sağlığı açısından önem taşımaktadır.

vZiyaretçi ve refakatçilerin, hastalarımızın tıbbi bakımlarının yapılması ve doktorlarımızın ziyaretleri sırasında odada bulunmamaları gerekir.

vHastanın sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlarda, hastaya ziyaretçi yasağı konabilir ve ziyaret doktorun iznine bağlı olabilir. Bu durum, hastanın doktoru ve hemşiresi tarafından hasta ve yakınlarına açıklanır. Bu tür durumlarda genellikle hasta oda kapısına ziyaret kısıtlama gerekçesini gösteren uyarıcı talimatlar asılır. Bu tür talimatlara uyulmasını sağlamak tüm çalışanların sorumluluğundadır.                                                   

vZiyaretçilerin hastane kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Hastane için belirlenen ziyaretçi politikalarına ve/veya bildirilen acil durumlara riayet edilmemesi halinde, ziyaretler sınırlandırılabilir veya sona erdirilebilir.

REFAKATÇİLER;

vHastaya refakatçi gerektiğine doktor tarafından karar verilir.

vRefakatçi bir kişi ile sınırlıdır.

vRefakatçi, refakatçi kartını takmalıdır.

vRefakatçi, hastanın bakımına yardımcı olmalıdır.

vRefakatçi hastanenin koyduğu kurallara uymalıdır.

vRefakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.

vBayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamaya gayret edilmelidir.

vRefakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir takım hastalıklar hastanıza daha kolay bulaşır, tedavi süresini uzatır.

GENEL BİLGİLER:

vHastane;  refakatçinin, ziyaretçininkaybolan, çalınan eşyalarından sorumlu değildir.

vHastane içinde yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.

vHasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uyunuz.

vSağlık durumlarınız hakkında bilgi almak istediğinizde hekiminizle görüşünüz.

v Teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapınız.

vHekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının vakitlerine saygı gösteriniz, onları gereksiz yere meşgul etmeyiniz.

vHastane temizlik kurallarına dikkat ediniz."ZİYARET YASAKTIR" ibaresi olan hasta odalarına girmeyiniz.

vHastane hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, hastane kurallarına uyunuz.

vHastanemiz güvenlik açısından 24 saat kameralarla izlenmektedir.

vGörüş ve önerileriniz için 1. Katta bulunan hasta hakları birimini ziyaret edebilirsiniz.