Diyabet Birimi
18 Ağustos 2017

Birimimizde Diyabet Hemşiresi tarafından hastalara diyabet eğitimi, insülin uygulamalarının öğretilmesi, evde şeker ölçümü, hipoglisemi ve hiperglisemide yapılması gerekenler,beslenme,diyabette ayak ve yara bakımı gibi konularda eğitim verilmektedir.


  • DİYABET NEDİR ?

Pankreastan salgılanan insülinin yetersizliği veya etkisinin azlığı sonucu ortaya çıkan kan şekerinin yüksekliği ile seyreden kronik bir hastalıktır.

DİYABETTE RİSK GRUPLARI

* Ailede tip 2 diyabet olanlar

* Gestasyonel diyabet olanlar

* Makrozomili bebek doğuranlar(4kg dan büyük)

* Sedanter yaşam

* Obezite

* Hipertansiyon

* Hiperlipidemisi olanlar diyabet yönünden riskli gruplardır.

DİYABETİN BELİRTİLERİ

* Açlık ve susuzluk hissinin artması

* Sıksık ve çok idrara çıkma

* Hızlı kilo kaybı

* Bulanık görme

* Yorgunluk hissi

* Enfeksiyon artışları

 DİYABETİN  TEŞHİSİ 

* Açlık kan şekerinin 126mg/dl üzerinde olması,

*Tokluk kan şekerinin (yemekten 2 saat sonra ) 200 mg/dl üzerinde olması,

*75 gr glukoz yüklemsi sonrası2.saat değerinin 200 mg/dl üzerinde olması,

*Günün herhangi bir saatindekan şekerinin 200 mg/dl üzerinde olması ve diğer belirtilerinde görülmesiyle diyabet tanısı konulur.

DİYABET TİPLERİ

*Tip 1 diyabet,

*Tip 2 diyabet,

*Gestasyonel diyabet,

*Diğer diyabet çeşitleri,

 TİP 1 DİYABET

 *Mutlak insülin eksikliği vardır,

*Genellikle çocukluk çağında ve genç erişkin yaşlarda ortaya çıkar,

*Polidipsi,poliüri,polifaji,kilo kaybı,dehidratasyon belirtileri vardır,

*Tedavide mutlaka insülin kullanılır,

*Tıbbi beslenme tedavisi,egzersiz, eğitim ve diyabetlinin kendi kendine takibi önemlidir.